• Činnosť školského klubu

    • Ranná činnosť:

     • 6,30 – 7,30 hod.

     Popoludňajšia činnosť – pondelok, utorok,štvrtok

     • 11,30 – 13,30 hod. obed, oddychová a relaxačná činnosť vrátane TOV
     • 13,30 -  14,45 hod. rekreačná činnosť
     • 14,45 – 16,00 hod. príprava na vyučovanie
     • 16,00 – 17,00 hod. hry, odchod domov

     Popoludňajšia činnosť – streda, piatok

     • 11,30 – 13,30 hod. obed, oddychová a relaxačná činnosť vrátane TOV
     • 13,30 – 14,00 hod. príprava na vyučovanie
     • 14,00 – 16,00 hod. rekreačná činnosť
     • 16,00 – 17,00 hod. hry, odchod domov

      

     Pani vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD len na základe písomného oznámenia rodičov, nie telefonického!

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje