• Dotácia na stravu

    • Vážení rodičia, z dôvodu aktualizácie údajov k dotácii na stravu (obedy zadarmo) od 1.9.2023 je v module Žiadosti / Vyhlásenia pripravená Návratka pre rodičov k žiadosti o poskytnutie dotácie na stravu (podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa).

     Návratku viete vyplniť podobne ako vyhlásenie o bezpríznakovosti, výberom položky Žiadosť o dotáciu-NÁVRATKA, ale len z rodičovského konta.

     Návratku vypĺňajú všetci záujemci o stravovane od 1.9.2023. 

     Návratku je potrebné vyplniť, resp. doručiť do 28.6.2023.

     V prípade, ak nemáte k dispozícii rodičovské konto, je potrebné doručiť do školy, resp. poslať mailom návratku, ktorá je dostupná tu: Navratka__od_01.09.2023.pdf alebo  Navratka__od_01.09.2023.rtf

     Návod je uvedený tu: DOTACIA_NAVOD alebo na obrázkoch nižšie.

     Prihláška na stravovanie sa bude vypĺňať až v septembri 2023.

     V prípade otázok volajte na sekretariát školy – 0911350283,  ak máte technický problém, resp. nemáte rodičovské konto, napíšte na admin@zspionierka.sk a spoločne to vyriešime .

     V prípade ak máte otázky na školskú jedáleň- tel. číslo: 058/ 734 54 81

     Upozorňujeme, že dotácia sa vzťahuje na stravnú jednotku, ktorá je vo výške 1,5€ ( I.stupeň) a 1,7€ (II.stupeň), ale nevzťahuje sa na režijné náklady, ktoré sú 5€ mesačne a je ich potrebné uhrádzať (septmber 2023).

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje