• Kontaktné údaje a obvody

    • Názov školy: Základná škola, Pionierov  1, Rožňava

     Adresa školy: Pionierov 1, 04801 Rožňava 

     Dátum zriadenia školy: 01.09.1975

     Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:

     PaedDr. Erika Fábiánová, pionierka.zs@gmail.com, 0918348975

     Webové sídlo školy:    www.zspionierka.sk

     Mailové adresy školy: každý zamestnanec školy má mailovú adresu v tvare: meno.priezvisko@zspionierka.sk

     Škola s právnou subjektivitou

     Zriaďovateľ školy:  Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

     Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:     

     Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111

     Školský obvod základnej školy

     Ulice: Banícka, Budovateľská, ČučmianskA, Dovčíkova, Ernesta Rótha, Hrnčiarska, Chalupkova, J. A. Komenského, J. Brocku, J. Marikovszkého, J. Mikulíka, Jasná, Jovická, Košická, Kozmonautov, Krsnohorská, Kúpeľná, Majerská, Malá, Medzimlynská, M. Kukučína, Okružná, Páterova, P.Dobšinského – nepárne čísla do č. 39, P.Dobšinského – párne čísla do č. 40, Pionierov, Rumunská, Ružová, Sama Czabana, Sama Tomášika, Slnečná, Šafárikova – nepárne čísla od č. 15 do č. 71, Šafárikova – párne čísla od č. 20 do č. 50, Šípková, Útulná, Vitéz Kert, Záhradnícka

     Spoločný školský obvod základnej školy

     Obec Silica, obec Jovice, obec Krásnohorská Dlhá Lúka, obec Rakovnica, obec Rožňavské Bystré, obec Honce, obec Silická Jablonica, obec Hrhov, obec Jablonov nad Turňou, obec Kružná a obec Rudná.

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje