• Rok 2011

    • Súhrnná správa

     o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako

     1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

     k 31.03.2011

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Obchodné meno, sídlo alebo

     miesto podnikania úspešného

     uchádzača

     1

     Oprava podláh v triede

     1279,99€

     Ondrej Gembický, Okružná 1,  Rožňava

     2

     Oprava WC

     1538,80€

     Ondrej Gembický, Okružná 1,  Rožňava

     3

     Oprava sociálneho zariadenie – WC ženy

     6839,72€

     Ondrej Gembický, Okružná 1,  Rožňava

     4

     Nákup otočných stoličiek

     1260€

     DOMUS Rožňava- Peter Bollo, Tichá 690/1 Krásnohorské Podhradie

     5

     Oprava sociálneho zariadenia- WC muži

     4439,09€

     Ondrej Gembický, Okružná 1,  Rožňava

     6

     Oprava podlahy- učebňa PC

     1259,98€

     Zsolt Fehér, Akademika Hronca 3, Rožňava

     Súhrnná správa

     o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako

     1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

     k 30.06.2011

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Obchodné meno, sídlo alebo

     miesto podnikania úspešného

     uchádzača

     1

     Nákup PC

     4275

     Ing. Peter Deak, Rožňava

     2

     Repasované a nové tonery

     2322

     Ing. Peter Deak, Rožňava

     3

     Oprava podlahy

     6088,82€

     Zsolt Fehér, Rožňava

     4 Kancelárske potreby 811,21 CALEM, Zakarpatská 1. Rožňava
     5 Originál a repasované tonery do tlačiarní 2 322 Ing. Peter Deak, Rožňava
     6 Počítačová zostava 390 Ing. Peter Deak, Rožňava
     7 Demontáž drevených rámov a dverí náhradou za plastové presklené steny s plastovými vchodovými dverami 7 990 ER-KO Garbiarska 20, Rožňava
     8 Dodávka školského nábytku

      

     487

     91,90

     DOMUS Čučmianska dlhá 3, Rožňava
     9 Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky 1 238,34 BEFORA Šafárikova 472, Rožňava
     10 Oprava umyvárne vedľa školskej jedálne 11 378,84 Ondrej Gembický, Okružná 1, Rožňava

     Súhrnná správa

     o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako

     1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

     k 30.09.2011

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Obchodné meno, sídlo alebo

     miesto podnikania úspešného

     uchádzača

     1

     Zariadenie tried

     1914€

     DOMUS Rožňava- Peter Bollo, Tichá 690/1 Krásnohorské Podhradie

     2

     Zariadenie tried

     6896,20€

     DOMUS Rožňava- Peter Bollo, Tichá 690/1 Krásnohorské Podhradie

     3

     Plastové okná a dvere

     7990€

     ER-KO, Garbiarska 20, Rožňava

     4

     Čistiace prostriedky

     1238,34

     BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s.r.o. Šafárikova 4072,04801 Rožňava

     5

     Monitorovací kamerový systém

     3316,44€

      

     FITTICH RATES s.r.o. Šafárikova 20, Rožňava

     Súhrnná správa

     o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako

     1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

     k 31.12.2011

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Obchodné meno, sídlo alebo

     miesto podnikania úspešného

     uchádzača

     1 Oprava umývárne 11378,84€

     Ondrej Gembický, Okružná 1, Rožňava

     2

     Montáž plastovej presklenej steny

     8817,79€

     ER-KO, Garbiarska 20, Rožňava

      

     Vypracoval : Ing. Štefan Greško

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje