• Rok 2012

    • Súhrnná správa

     o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako

     1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

     k 31.03.2012

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Obchodné meno, sídlo alebo

     miesto podnikania úspešného

     uchádzača

     1

     Opravy podláh v dvoch triedach

     8957,29€

     TOFY – Štefan Tóth, Z. Fábryho 980/18 Rožňava

      

     Súhrnná správa

     o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako

     1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

     k 31.06.2012

      

      

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Obchodné meno, sídlo alebo

     miesto podnikania úspešného

     uchádzača

     1

     Stavebné úpravy  učebne fyziky a chémie

     10631,57€

     TOFY – Štefan Tóth, Z. Fábryho 980/18 Rožňava

     2

     Vodoinštalačné práce v učebni fyziky a chémie

     4499,98€

     TOFY – Štefan Tóth, Z. Fábryho 980/18 Rožňava

      

     Súhrnná správa

     o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako

     1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

     k 30.09.2012

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Obchodné meno, sídlo alebo

     miesto podnikania úspešného

     uchádzača

       Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky 1 379,77 BEFORA Šafárikova 472, Rožňava
     1 Nákup skríň 2100€ DOMUS Rožňava- Peter Bollo, Tichá 690/1 Krásnohorské Podhradie
     2 Nákup stolov a stoličiek 4594,60€

     DOMUS Rožňava- Peter Bollo, Tichá 690/1 Krásnohorské Podhradie

     3 Rošírenie monitorovacieho kamerového systému 2053,68€

     FITTICH RATES Rožňava Šafárikova 20 , 04801 Rožňava.

      

     Súhrnná správa

     o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako

     1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

     k 31.12.2012

      

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Obchodné meno, sídlo alebo

     miesto podnikania úspešného

     uchádzača

     1 Oprava podlahy v zborovni, obklad 5600€

     Ján Krištof- Pula Rožňava

     2 Dodávka školského nábytku

     541,20

     91,40
     DOMUS Čučmianska dlhá 3, Rožňava
     3 Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky 35,054 BEFORA Šafárikova 472, Rožňava
     4 Originál a repasované tonery do tlačiarní 889,716 Ing. Peter Deak, Rožňava
     5 Počítačová zostava 1 964 Ing. Peter Deak, Rožňava
     6 Kancelárske potreby 32,62 MARIKA – Mgr. Mária Žáková, Zakarpatská 1, Rožňava

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje