• Rok 2013

    • Súhrnná správa

     o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako

     1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

     k 31.12.2013

      

      

     P.č. Dátum

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Obchodné meno, sídlo alebo

     miesto podnikania úspešného

     uchádzača

     3 10/2013 Nákup nábytku 2473€ s DPH

     Peter Bollo-Domus

      

     Tichá 690/1 04941 Krásnohorské Podhradie

     4 10/2013 Nákup nábytku 2493€ s DPH

     Peter Bollo-Domus

     Tichá 690/1 04941 Krásnohorské Podhradie

     5 10/2013 Oprava podlahy, stien, maľby 4960€ s DPH Enikô Gembická, Rožňava
     6 10/2013  Nákup tovaru- vybavenie kuchynky 1392,37€ s DPH STAMIEL s.r.o., Rožňava

      

      

      

     Súhrnná správa

     o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako

     1 000 eur bez DPH v zmysle § 102 ZVO

     k 30.6.2013

      

     P.č.

     Dátum

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Obchodné meno, sídlo alebo

     miesto podnikania úspešného

     uchádzača

     1

     05/2013

     Stavebné úpravy - Kladenie pružných dlažbových krytín

      

      

     14968,97€ s DPH

      

      

      

      

      

      

      

     STAVBA- ROŽŇAVA

      

      

      

     Marián Pampurík

     Útulná 25, 048 01 Rožňava

      

     2 06/2013 Oprava a výmena podlahových krytín na schodištiach 4233,84€ s DPH

     Gabriel Lázár

     Jablonov nad Turňou 216, 04943 Jablonov nad Turňou

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje