• Rok 2014

    • Súhrnná správa

     Základná škola a Školská jedáleň

     O podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 31.12.2014

      

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Úspešný uchádzač

     1. "Nákup veľkokuchynských zariadení" 8365,20 

     EUROGASTROP  s.r.o. 

     Bardejovská 15

     08006 Prešov

     2. Kladenie pružných dlažbových krytín 9546 

     Mercury Stav s.r.o.

     Zátišie 10

     83103 Bratislava

     3.

     Vypracovanie realizačnej prokeltovej dokumentácie pre stavbu s názvom: CELKOVÁ REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VNÚTORNÝCH ROZVODOV KÚRENIA ŠKOLY

      

     8340€

     TERMOKLIMA, s.r.o.,

     Košická 3646/68

     05801 Poprad

     Súhrnná správa

     Základná škola a Školská jedáleň

     O podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 30.9.2014

      

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Úspešný uchádzač

     1. Maliarske a natieracie práce 2430 

     BEMI - Milan Belák

     Rakovnica 106

     049 36 Rakovnica

     Súhrnná správa

     Základná škola a Školská jedáleň

     O podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 31.6.2014

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Úspešný uchádzač

     1.

     Dodávka kancelárskeho nábytku

     9065 

     Peter Bollo-Domus

     Tichá 690/1 

     04941 Krásnohorské Podhradie

     2. Dodávka školského nábytku 5240,14 

     ALEX kovový a školský nábytok

     Hadovská 870

     94501 Komárno

      

     Súhrnná správa

     Základná škola a Školská jedáleň

     O podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 31.3.2014

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Úspešný uchádzač

     1.

     Stavebné úpravy - kladenie pružných dlažbových krytín

     2899 

     Ladislav Korcsmáros ER-KO

     Garbiarska 20

     04801 Rožňava

      

     Súhrnná správa

     Základná škola a Školská jedáleň

     O podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 31.1.2014

     P.č.

     Predmet zákazky

     Hodnota zákazky

     Úspešný uchádzač

     1.

     Kancelárske potreby

     2779,07 €

     LAAX

     Ladislav Mihalik

     Šafárikova 104, 04801 Rožňava

     2.

     Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky

     2961,55 €

     Befora s.r.o.. Šafárikova 4072, 04801 Rožňava

     3.

     Dodávka kancelárskeho nábytku na mieru

     11322 €

     Peter Bollo- DOMUS

     Tichá 690/1, 04941

     Krh. Podhradie

     4.

     Originál a repasované tonery do tlačiarní

     3895 €

     Ing. Peter Deák

     Námestie baníkov 3, 04801 Rožňava

     5.

     Počítače

     9043 €

     Ing. Peter Deák

     Námestie baníkov 3, 04801 Rožňava

     6.

     Mrazená hydina, ryby, mrazená zelenina“

     9752,40 €

     Bidvest Slovakia, s.r.o.,

     Piešťanská 2321/71

     95001 Nové mesto nad Váhom

     7.

     Mäso, mäsové výrobky

     19005 €

     Štefan Kún – Mäso- údeniny

     Šafárikova 7,

     04801 Rožňava

     8.

     Mlieko, mliečne výrobky

     10807,80 €

     GRM TRADE,

     Šafárikova 118

     048 01 Rožňava

     9.

     Zemiaky

     6936 €

     Eurokaf,

     Štítnická 46

     04801 Rožňava

     10.

     Chlieb, pečivo

     661,50 €

     DAMYS s.r.o.,

     Šafárikova 71

     04801 Rožňava

     11.

     Zelenina sterilizovaná

     3025,08 €

     TOP Catering, s.r.o.,

     Rastislavova 3,

     04001 Košice

     12.

     Hrubý tovar

     8707,92 €

     TOP Catering, s.r.o.,

     Rastislavova 3,

     04001 Košice

     13.

     Ovocie a zelenina

     6874,90 €

     Eurokaf,

     Štítnická 46

     04801 Rožňava

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje