• História školy

    •      Školský zvonec sa na našej škole prvýkrát slávnostne rozozvučal 1. septembra 1975, aby pozval pedagógov, žiakov, rodičov i ostatných zamestnancov do novootvorenej školy.

          Na čele prvého 37 členného kolektívu stál riaditeľ školy p. Matej Bartók. On rozbiehal tento živý organizmus v 22 triedach s 566 žiakmi. Otvorením novej školy sa odstránilo dvojsmenné vyučovanie. Začali sa budovať a kompletizovať odborné učebne, telocvičňa. Škola zaznamenávala vynikajúce úspechy vo vedomostných i športových súťažiach.

          Po odchode p. M. Bartóka do dôchodku pracovali vo funkcii riaditeľa školy:

          1984 – január 1990  PaedDr. Magdaléna Kováčová

          január 1990 – jún 1994  Mgr. Ján Majerík

          júl 1994 – apríl 2002  Mgr. Emília Patakyová

          apríl 2002 – apríl 2007  PaedDr. Erika Jamrichová

          od 16. apríla 2007 PaedDr. Erika Fábiánová.

     Štatistické údaje, spracované podľa hodnotiacich správ a kroniky

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Školský rok

     Počet pedagogických

     zamestnancov

     Počet žiakov

     Počet tried

     Prospelo

     Vymeškané hodiny

     1975/1976

     37

     566

     21

     561

      

     13 868

      

     1985/1986

     43

     849

     27

     842

      

     54 528

      

     1995/1996

     45

     667

     27

     665

      

     25 657

      

     2005/2006

     46

     612

     30

     612

      

     29 240

      

     2010/2011 začiatok škol. roka

     48

     660

     28

     -

     -

     2019/2020 52 594 26    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Súčasná škola nadväzuje na pevné tradície a výborné výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu. V školskom roku 2019/2020 navštevuje školu 594 žiakov, v 26 triedach. Počet pedagogických zamestnancov je 52.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje