• Keys to Well – Being

     .......alebo kľúče k duševnej pohode. V tomto školskom roku spolu s deťmi zo VII.C a partnermi z Poľska, Talianska a Čiech pracujeme na spoločnom projekte eTwinnig  „ Keys to Well –Being“ , jeho cieľom je prostredníctvom rôznorodých aktivít uvedomiť si, čo je dôležité pre našu duševnú pohodu i pocit zdravia. V aplikáciu Padlet deti v angličtine nahrali príspevky o sebe, svojej škole, meste, kamarátoch, záľubách i zvykoch, zároveň spoznávali svojich online kamarátov. Spoločne sme vytvárali logo projektu i zhotovili vianočné pohľadnice pre našich kamarátov.....a nedočkavo očakávame vianočné pozdravy od nich.....

     PaedDr. Andrea Kerekešová

     Fotogaléria:           

      

     K zdravému životnému štýlu patrí i pohyb. Pre našich eTwinning kamarátov sme si pripravili športovú výzvu - Jumping Challenge……..tak čo, vyskúšate si ju s nami?

     Prijali sme výzvu od našich kamarátov z Čiech......našou úlohou bolo nacvičiť si ich ľudový tanec mazurku a veru máme šikovných tanečníkov v VII.C a skvelého klaviristu Adama Pástora, ktorý sa postaral o nádherný hudobný doprovod.

      

     Poslednou športovou výzvou bola výzva od našich talianskych kamarátov urobiť najmenej päť klikov. Deti trénovali doma v obývačke, na balkóne, v záhrade i na traktore :) Spoločne sme si "zaklikovali" v našej telocvični a víťazom sa stal Jožko s 32 klikmi.

     Pohyb a relaxovanie patrí k zdravému životnému štýlu, výbornými relaxačnými cvičeniami sú jóga a strečing.  Kamaráti z Čiech a Talianska nám pripravili výzvy a my sme ich s radosťou splnili.

     "Sarà perché ti amo"

     KEYS TO WELL-BEING
     Aj takto nám je veselo na angličtine :) Spolu s našimi eTwinning kamarátmi sme vytvorili "cover" na taliansku pesničku "Sarà perché ti amo" od spevákov Ricchie E Poveri...na melódiu sme vymysleli nové slová v češtine, slovenčine, poľštine i taliančine tak, aby sme zachovali hlavnú myšlienku nášho projektu "Keys to Well-Being" - Kľúče k pohode :)

     PaedDr. Andrea Kerekešová

     eTwinning „KEYS TO WELLBEING“ 😎

     ✅V priebehu celého školského roka sme spolu so žiakmi zo VII.C pracovali na medzinárodnom projekte „Keys to Wellbeing“, deti boli rozdelení do tímov a postupne plnili rôzne úlohy a výzvy. Naučili sa pracovať v online platforme, Padlete i Canve.

     🍀Spoločne s kamarátmi z Čiech, Poľska a Talianska vytvorili kuchársku knihu, časopis, cover ku pesničke „Sará perche ti amo“, logo projektu, natočili i plnili športové výzvy, vymenili si vianočné pohľadnice, písali denník dobrých skutkov, vymieňali si hlasové správy o sebe, škole, kamarátoch, zdravom životnom štýle a spôsobe ako sa vysporiadať s náročnými situáciami v živote, odbúravaním stresu a možnosťami relaxácie, no a samozrejme si celý čas precvičovali angličtinu. 😍

     Ako sa nám darilo, si môžete pozrieť v našom časopise- klik tu: Casopis

     alebo vo fotogalérii.

     PaedDr. Andrea Kerekešová

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje