• Milí rodičia, žiaci a deti,

    prihlasovanie na záujmové útvary centra voľného času je spustené.

    Ako sa prihlásiť sa dočítate v popise nižšie

     

    Kto sa môže prihlásiť?

    - predškoláci od 5 rokov

    - žiaci a žiačky základných a stredných škôl

    - študenti vysokých škôl

    - pracujúce osoby do 30 rokov

     

    Ako sa prihlásiť?

    1. Prečítajte si ponuku záujmových útvarov a vyberte si na ktorý sa chcete prihlásiť.

    2. Do 14. 9. 2023 vyplňte prihlášku do záujmového útvaru

     

    Žiakov Základnej školy, Pionierov 1, je možné prihlasovať cez rodičovské konto edupage, kde je zverejnený prihlasovací formulár na záujmové útvary CVČ.

    Žiaci iných základných, stredných, vysokých škôl alebo pracujúce osoby v okrese Rožňava sa môžu prihlasovať - elektronicky cez formulár TU https://www.zspionierka.sk/register/

    Po otvorení linku je potrebné kliknúť na možnosť “Vyplniť novú prihlášku: CVČ”

     

    Členský poplatok:

    3€/mesačne respektíve odovzdaný vzdelávací poukaz

    (pokrýva členský poplatok na celý školský rok)

    - deti od 5 rokov,

    - žiakov a žiačky základných a stredných škôl,

    - študentov vysokých škôl

    6€/mesačne

    - pracujúce osoby

     

    Činnosť záujmových útvarov sa začína v týždni od 18. septembra 2023 podľa časového harmonogramu záujmových útvarov. Pri nástupe do záujmového útvaru je potrebné odovzdať:

     

    Príspevok môžete vyplatiť:

    - bankovým prevodom (do poznámky uviesť: meno dieťa/názov krúžku/obdobie-mesiac za ktorý platíte)

    - osobne v hotovosti vedúcemu krúžku (buď pošlete peniaze po dieťati alebo pri vyberaní dieťaťa z krúžku)

    - v hotovosti pri hlavnom vchode ZŠ, Pionierov 1,

     

    V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

     

    Kontakty:

    Mgr. Dávid Vaško

    Mgr. Sylvia Korintušová

    pionierka.cvc@gmail.com /0944 468 887

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje