• Aj takto vyzeral marec v našej škole...

     • Aj takto vyzeral marec v našej škole...

      ĎAKUJEME:

      kolektívu ZŠ, rodičom, žiakom a priateľom školy, ktorí nezištne pomohli,

      a tiež firmám – STEFE Rožňava, s.r.o., Topgal Slovensko, s.r.o., BEFORA veľkosklad, spol.s.r.o., NOTES, a.s. Betliar, kníhkupectvo Artforum Rožňava.

     • Riaditeľské voľno

     • V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. a podľa §3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 o podrobnostiach organizácie školského roka na základných školách, na stredných školách a na základných umeleckých školách riaditeľka školy udeľuje žiakom riaditeľské voľno dňa 6.4.2022 z organizačných dôvodov.

     • Okresné kole v bedmintone družstiev

     • Po dlhom čase sa rozbehli športové súťaže a hneď na prvej sa podarilo našim žiakom získať krásne umiestnenia. Našu školu reprezentovali na okresnom kole v bedmintone družstiev Nela Pástorová, Tamara Schvarzová, Ivana Bíroóvá, Szabó Anna Réka, Filip Rusnák, Patrik Prokšej. V kategórii žiačok sa dievčatá umiestnili na treťom mieste a v kategórii žiakov sa chlapci umiestnili na druhom mieste. Všetkým gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.


      Mgr. K.Proschingerová - uč.TSV

       

     • KNIHA JE NÁŠ KAMARÁT

     • KNIHA JE NÁŠ KAMARÁT

      Marec patrí knihe a my sme so žiakmi v ŠKD čítali knihu „Rozprávky o psíčkovi a mačičke“. Žiaci s radosťou čítali tieto zábavné príbehy , ktoré sú o sile priateľstva a vzájomnej pomoci. Čítane príbehov bolo spojené aj s rôznymi aktivitami. Žiaci hľadali zadané slová, vytvárali rýmy, súťažili o najrýchlejšieho čitateľa, lúštili tajničky a ešte veľa iného.

      S touto knihou sa žiaci nielen veľa naučili ale aj zabavili...

      Veď posúďte sami...

      vychovávateľky ŠKD

     • Svetový deň poézie

     • „Poézia podstupuje boj, aby zviedla ľudí dovedna.“  Vyhlásil pred viac než polstoročím francúzsky básnik Paul Éluard. Cieľ vzájomného zblíženia a príjemne stráveného popoludnia sa podarilo naplniť 22 recitátorom našej Pionierky, ktorí 21. marca 2022 pri príležitosti Svetového dňa poézie (Poetry Day) predniesli svoje básne spolužiakom. A veru bolo sa v čom kochať! Okrem slovenského zazneli verše aj v nemeckom, anglickom, maďarskom či španielskom jazyku a vzácnosťou bola básnička Emmky z 1.B triedy, ktorá nás potešila svojou rodnou ukrajinčinou. Ďakujeme všetkým nadšencom umeleckého slova, že zdieľali s nami svoje nadanie a pocity, dokázali, že sú nielen viacjazyční, ale aj empatickí.

      PK SJL a cudzích jazykov

     • Čo sa naučíme radi, nikdy nezabudneme

     • Čo sa naučíme radi, nikdy nezabudneme.

       (Alfred Mercier)

      Deň učiteľov sa na Slovensku oslavuje 28. marca, v deň narodenia známeho učiteľa národov J. A. Komenského. V tento výnimočný rok – veď si pripomíname už 430. výročie jeho zrodu, sme dostali konečne príležitosť poďakovať sa našim pani učiteľkám a pánom učiteľom osobne – prostredníctvom pásma básní a piesní. Dnes sme sa pokúsili spestriť slávnostné dopoludnie aj pedagógom z celého nášho mesta v sále Mestského úradu v Rožňave pod záštitou pána primátora a v prítomnosti poslancov mestského zastupiteľstva. Našim milým učiteľom želáme ešte raz mnoho zdravia, trpezlivosti, úspechov v práci a šťastia v rodinách!    

      Osminky z Pionierky                                                                                          

     • Prváci v knižnici

     • Pre prvákov je prvý deň v škole veľkým dňom. Aby sa do ich srdiečok navždy zapísal aj prvý deň v knižnici, pripravili pre nich tety z knižnice naozaj bohatý program. Po základných informáciách o knižnici, knihách a spisovateľoch im zahrali rozprávku o žabkách a slávnostne ich pasovali za čitateľov knižnice. Deti zložili sľub a dostali svoje prvé čitateľské preukazy. Všetky deti odchádzali šťastné, plné dojmov a s knihou v ruke.
      Mgr. Panyková, Mgr. Polomská, Mgr. Jergová

     • Ako nám kvasinky nafúkli balón

     • Na hodine biológie v 8.ročníku sme si trošku zaexperimentovali a prostredníctvom pekárenského droždia a v ňom ukrytých kvasiniek sme sledovali produkciu oxidu uhličitého (CO2) ako výsledku rozkladu cukrov kvasinkami, ktorý sme využili na nafúknutie balónikov.

      Mgr. Viera Podolinská

     • Matematika trocha inak

     • Žiaci z II. B triedy sa presvedčili, že matematika môže byť aj hravá, aj zábavná vďaka novým pomôckam z ABCedu - Autokorektívne karty. Bola radosť dívať sa na to, ako usilovne pracujú, ako zisťujú, či úlohy vypočítali správne - či majú správne poskladaný obrázok. Už teraz sa tešia na ďalšie takéto hodiny matematiky!
      J. Hudáčeková

     • Svetový deň vody v I. A

     • Svetový deň vody dňa 22. 3. 2022  si pripomenuli aj žiaci I.A. V ŠKD si vychutnali pohár zdravej  čistej vody, peknými kresbami si pripomenuli dôležitosť a využitie  vody pre človeka. Na hodine Prvouky, hovorili o tom, kde všade v prírode nájdeme vodu a ako ju zachovať čistú.

      Mgr. L. Máteová a Mgr. J. Polomská

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Naši šikovní recitátori 2. – 4. ročníka sa stretli 21.03.2022 na súťaži v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín, kde podali výborné výkony. Celé popoludnie sa nieslo v duchu príbehov a krásy básnického slova. Porota mala ťažkú úlohu vybrať tých najlepších. Umiestnenie našich žiakov:

      Poézia:

      1. miesto: Jana Zdechovanová, II. B
      2. miesto: Hugo Domik, IV. A
      3. miesto: Gabriel Fazekaš, II. C

      Próza:

      1. miesto: Filip Hudáček, III. C
      2. miesto: Simona Olšavská, IV. B
      3. miesto: Peter Zatroch, IV. A

       

      Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

      Hanuštiaková

      Šmijáková

     • Kto môže, pomôže

     • Kto môže, pomôže.

      Je to už mesiac, čo sledujeme hrôzu vojny na Ukrajine. Mnohí ste už  rôznym spôsobom pomohli. Potreba je veľká, zvlášť na Ukrajine. Do dobrovoľnej pomoci vo forme potravinovej zbierky sa pripája aj naša škola.

     • Žeruchový test

     • Žeruchový test

      V rámci prírodovedného bádania sme pozorovali anatomickú stavbu rastlinných orgánov a jednoduchými experimentami sme zisťovali aj ich funkciu. Žeruchovým testom sme zisťovali ako množstvo živín a kontaminanty v životnom prostredí ovplyvňujú rast rastlín. A čo sme zistili? Nedostatok či úplné chýbanie živín alebo prítomnosť kyseliny (ocot) a soli v pôde neumožňuje rast rastlín.

      Aj takéto poznatky prispievajú k environmentálnemu cíteniu našich žiakov a snáď v budúcnosti tieto poznatky aj vo svojom živote zužitkujú.  Aby pôda, ktorá živila generácie našich predkov, uživila aj našich potomkov.

      Žiaci 6.A a 6.B, Ing. Renáta Turicová

     • Týždeň mozgu

     • „Týždeň mozgu“ je medzinárodná aktivita, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou spomínanej aktivity je hovoriť i o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. 

      Pre mozog – pre 1,5 kg ľudský orgán ukrývajúci približne 100 miliárd nervových buniek - je dôležitá hlavne prevencia. Pre verejnosť je „Týždeň mozgu“ dôležitý z dôvodu uvedomenia si neustálej potreby starať sa o svoj mozog v súvislosti s prevenciou degeneratívnych a cievnych ochorení. Preto sa úrady verejného zdravotníctva stali nositeľmi myšlienky „Týždňa mozgu“.

       

      Počas týždňa od 14.3. – do 18.3.2022 nám našej škole pani Lengová zo zariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva realizovala besedu, ohľadom upriamenia pozornosti na rôzne mozgové príhody, ako sa zachovať pri mozgovej porážke, ako negatívne vplývajú rôzne látky a aktivity na náš mozog. Poukázala tiež na škodlivosť cukru na mozog, nebezpečnú závislosť na PC, mobiloch či TV, nepriaznivé účinky fajčenia a užívania alkoholu a vplyv nezdravej výživy. Za informácie a rady jej ďakujem aj v mene všetkých spolužiakov ôsmeho a deviateho ročníka!

                                                                            Lucas Poľák z 9.A triedy

       

     • Ponožková výzva

     • Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Aj my sme na našej škole svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom vyjadrili obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí. Pozrite sa, koľko rôznych ponožiek sa v škole objavilo. 

     • Svetový deň vody

     • Pri príležitosti Svetového dňa vody dňa 22. marca 2022 sa aj na našej škole konala beseda s pracovníčkou NP Slovenský kras v Brzotíne, ktorá nám pripomenula dôležitosť vody, porozprávala o kolobehu vody v prírode, význame podzemných vôd a aj o tom, ako chrániť podzemnú vodu a neznečisťovať ju. Zároveň si žiaci počas pobytu na školskom dvore pripomenuli dôležitosť pitného režimu.

       

      Mgr. Viera Podolinská, Mgr. Klaudia Proschingerová

     • Voda - “najlahodnejší a najvzácnejšie nápoj”

     • Aj žiaci IV.A triedy si dnes pripomenuli Svetový deň vody. Hovorili spolu o dôležitosti ochrany vodných zdrojov, o význame vody pre človeka, rastliny a živočíchy a o potrebe šetriť touto vzácnou tekutinou. 

      Mgr. D. Balážová

     • Marec-mesiac knihy v II.C

     • Žiaci II.C triedy navštívili Gemerskú knižnicu v Rožňave. Pani knihovníčky im pripravili pekný program, počas ktorého sa dozvedeli veľa o slovenských ľudových rozprávkach, ako aj o zberateľovi rozprávok Pavlovi Dobšinskom. Veľmi sa im páčilo a s chuťou sa pustili do čítania vypožičaných kníh. 

      PaedDr. Lucia Hanuštiaková

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje