• PREVENTÍVNY PROGRAM KuPREV

    PRE KOHO?https://www.trea.sk/images/2020/10/24/kuprev-870x460px.jpg

    Program KUPREV je vhodný najmä pre:

    • deti s odkladom povinnej školskej dochádzky,
    • deti s poruchami pozornosti a hyperaktivitou,
    • deti s pervazívnymi vývinovými poruchami,
    • deti s vývinovou dysfáziou,
    • bilingválne deti,
    • deti s hraničným intelektom,
    • všetky deti, ktoré chcú rodičia pripraviť na vstup do školy bez ťažkostí.

    NAČO?

    Program KUPREV je všeobecne zameraný na orientáciu dieťaťa vo svete a pomáha dieťaťu:

    • upevniť si orientáciu vlastnej osoby, miesta a času,
    • získať sociálnu a informačnú orientáciu,
    • rozvíjať rečové schopnosti, (dieťaťu narastá „chuť hovoriť“, reč sa stáva usporiadanejšou, začína mať zmysel,
    • https://i.pinimg.com/originals/fa/43/7d/fa437d64866b8026eff6ad4157bc899a.jpgzažiť bezproblémový štart povinnej školskej dochádzky (deti, ktoré program absolvujú nemávajú adaptačné ťažkosti pri nástupe do školy),
    • podnecovať zdravý vývin jeho osobnosti,
    • bezproblémovo sa začleniť do ľudskej spoločnosti.

    DÔLEŽITÉ INFO:                                                  

    V našom Centre poradenstva a prevencie v Rožňave s týmto programom pracuje certifikovaný psychológ. Ťažisko programu spočíva v domácej práci. Program je zostavený pre dvojicu rodič-dieťa a pozitívne tento vzťah prehlbuje. Inštrukcie, potrebné materiály a rady dostávajú rodič s dieťaťom u nás v centre približne raz za 2 týždne, podľa tempa dvojice. Absolvovanie preventívneho programu KuPREV je bezplatné, potrebné je zakúpenie interaktívneho pracovného zošita, ktorý sprostredkuje psychológ v centre.

     

     

    V prípade, že máte záujem o akékoľvek ďalšie informácie o tomto programe, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu lea.hroncova@cpprv.sk alebo telefonicky na čísle 058/321 60 14.

                                                                                                                       

    Tešíme sa na spoluprácu ! J

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje