Nový štátny vzdelávací program

   • Zapájame sa do zavádzania nového Štátneho vzdelávacieho programu

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) a Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) zverejnili zoznam základných škôl, ktoré budú zavádzať nový štátny vzdelávací program od septembra 2023.

    Zoznam škôl nájdete TU Od septembra 2023 sa aj naša škola zapája do reformy s 1. ročníkom.

    Podpora pre školy, ktoré budú zavádzať nové kurikulum od septembra 2023, bude zahŕňať metodické a didaktické usmernenia pri tvorbe školských vzdelávacích programov, mentoring a ďalšie vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a manažment školy.

    Viac informácií k reforme nájdete na stránke https://vzdelavanie21.sk/

  • Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975 CVČ – 0944 468 887
   • 35543647
   • 2021645065
   • E0006565762
   • https://www.facebook.com/zspionierka
   • https://www.instagram.com/zspionierov/
   • Pionierov 1 04801 Rožňava Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje